Program de formare – practici de cooperare cu societatea civilă

Program de formare privind dezvoltare de capacități în rîndul APC-urilor în ceea ce privește practici de cooperare/lucru/colaborare cu organizații ale societății civile

Context: Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018–2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia votate de Legislativ în data de 23 Martie 2018, urmăreşte implementarea a trei obiective generale care prevăd consolidarea cadrului de participare a societăţii civile la elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor publice, promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a societăţii civile și dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului.  Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile din Republica Moldova a demarat la începutul anului 2017, în cadrul unui grup de lucru intersectorial, divizat în trei subgrupuri de lucru conform obiectivelor generale ale Strategiei. Acesta a fost creat prin dispoziția Președintelui Parlamentului și format din reprezentanți ai societății civile, Guvernului și Parlamentului, cu susţinerea partenerilor de dezvoltare.

În acest context, Institutul pentru o Guvernare Deschisă, va realiza în perioada 13-14 iunie 2018, un program de formare de capacități pentru reprezentanți ai autorităților publice centrale, cu tematica practici și mecanisme de cooperare cu societatea civilă. Acest program de formare face parte din Programul Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă. Programul este implementat de către FHI 360 și Centrului European pentru Drept Necomercial (ECNL), cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID). ECNL a susținut dezvoltarea unui mediu favorabil de dezvoltare a Societății Civile în Moldova din 2007, oferind atît ONG-urilor cît și autortiăților publice centrale expertiză în elaborarea actualei strategii de dezvoltare a societății civile precum și a planului de acțiuni.

Data/ora: 13-14 iunie 2018, 9: 30 -17:30

Locația : Institutul pentru o Guvernare Deschisă (Bl. Gagarin 3, of. 2) – http://opengov.si.md/contact-us/

Grup țintă: reprezentanți ai autorităților publice centrale

Responsabili: Institutul pentru o Guvernare Deschisă, Veronica Crețu

Agenda preliminară:

Ziua 1 (13 iunie)

Obiectele cheie pentru prima zi de formare – de a prezenta practici inovative, mecanisme și abordări legate de cooperarea dintre APC-uri și Societatea Civilă (tendințe regionale/globale), practici bune din cadrul instituțiilor din Republica Moldova, etc.

Durata Detalii
9:00- 10:30 Sesiunea 1: Formarea comunității și prezentarea participanților

Prezentarea agendei și a obiectivelor programului de formare

Lucru în grup:

– Grupul 1: Cum lucrăm / colaborăm cu ONG-urile?- Grupul 2: Care sunt principalele provocări pe care le întâmpinăm în colaborarea cu ONGurile? – Grupul 3: Care sunt bunele practici? Ce funcționează? Cum putem asigura implementarea constructivă și de succes a prevederilor Strategiei de dezvoltare a SC?

10:30 – 11:00 Pauză cafea
11:00 – 13:00 Sesiunea 2: Abordarea PDIA – problem driven iterative adaptation sau cartografierea problemelor / provocărilor asociate cu:- Participarea societății civile în procesele de elaborare de politici publice- Rolul ONG-urilor- Interacțiunea dintre ONGuri și APCuri- Rezultatul cheie al sesiunii este o listă a principalelor probleme / provocări structurate pe clustere. Lucrările în grup sau perechea de lucru cu discuții / în plen.
13:00 – 14:00 Prînz
14:00 – 15: 30 Sesiunea 3: Practici bune de consultare și co-crearea politicilor publice cu societatea civilă. Se va pune accentul pe etapele de consultare, diferențele cheie dintre informare și consultare, valoarea tehnicilor de moderare/facilitare de către APC în condițiile unui proces de co-creare cu societatea civilă. Ca exercițiu practic, sesiunea se va concentra pe co-elaborarea planului de acțiune pentru strategia de dezvoltare a SC, ținând cont de problemele identificate în sesiunea 2 și încercarea de a genera exemple de soluții.
15:30 – 16:00 Pauză cafea
16:00 – 17:30 Sesiunea 4: Practici bune de consultare și co-crearea politicilor publice cu societatea civilă (Partea 2).
17:30 Evaluarea Zilei 1

 

Ziua 2 (14 iunie)

Obiectivele cheie pentru ziua 2 – de a discuta actuala Strategie de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018-2020, Planul de Acțiuni, precum și de a oferi posibilitate fiecărei instituții să revadă acțiunile de care sînt responsabile ca parte a planului prin prisma abordărilor inovative, generarea de idei noi/și identificarea soluțiilor care ar eficientiza implementarea strategiei și ar asigura o cooperare durabilă cu societatea civilă. Acest execițiu va avea loc împreună cu reprezentanți din societatea civilă.

Durata Detalii
9:00- 10:30 Sesiunea 1: Prezentarea și discutarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018–2020 şi a Planului de acţiuni – lucru în grup, pe diverse componente/obiective cheie (Partea 1)
10:30 – 11:00 Pauză cafea
11:00 – 13:00 Sesiunea 2: Prezentarea și discutarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018–2020 şi a Planului de acţiuni – lucru în grup, pe diverse componente/obiective cheie (Partea 2)
13:00 – 14:00 Prînz
14:00 – 15: 30 Sesiunea 3: Prezentarea ideilor/acțiunilor de către fiecare APC, feedback și propuneri/întrebări din partea participanților pentru a identifica oportunități noi sau clarifica lucrurile unde este necesar. (Partea 1)
15:30 – 16:00 Pauză cafea
16:00 – 17:30 Sesiunea 4: Prezentarea acțiunilor de către fiecare APC, feedback și propuneri/întrebări din partea participanților pentru a identifica oportunități noi sau clarifica lucrurile unde este necesar. (Partea 2)
17:30 Evaluarea Programului de Formare