Atelier de lucru privind datele deschise

  • Context : În cadrul Săptămînii Guvernării Deschise, se propune organizarea unui atelier de lucru care va aborda problema datelor guvernamentale și importanța deschiderii acestora pentru societate. La atelier va participa cercetătorul Igbal Safarov de la Universitatea Utrecht din Olanda, care efectuează un studiu regional privind datele deschise.
  • Data/ora: 10 mai 2018, 13:00
  • Locația : Institutul pentru o Guvernare Deschisă (Bl. Gagarin 3, of. 2)

  • Grup țintă : reprezentanți ai autorităților publice centrale, societății civile, mass-media, mediului academic
  • Agenda preliminară:
Durata Detalii
13:00 – 13:15 Cafea/ceai de bun venit. Înregistrarea participanților
13:15 – 13:45 ·         Cuvînt de salut – Cancelaria de Stat și Centrul de Guvernare Electronică

·         Prezentarea participanților

13:45 – 14:30 Prezentarea rezultatelor unui studio recent regional privind datele deschise în țările cu cea mai bună performanță (Suedia, Olanda, și Marea Britanie), realizat de Igbal Safarov
14:30 – 15:00 Pauză de cafea
15:00 – 17:00 Sesiune interactivă pe adoptarea datelor deschise:

·         Aspecte de coordonare;

·         Cadrul normative;

·         Rezultatele implementării

·         Instituțiile care au un rol anume în agenda pentru date deschise

·         Aspecte critice instituționale

·         Exemple din țară

Intervenții din partea dnului Igbal Safarov, Centrului de Guvernare Electronică

17:00-17:30 Concluzii și stabilirea următorilor pași/acțiuni