Institutul pentru o Guvernare Deschisa la lansarea portalului de date deschise versunea 3.0

me_open_data_speech_formal

“Onorată asistență, doamnelor și domnilor, stimați colegi! Bine v-am gasit!

Vreau să felicit colegii din cadrul Centrului de Guvernare Electronică cu lansarea versiunii noi a portalului de date deschise, și pentru tot efortul depus în ultimii 2-3 ani pentru ca astăzi, aici, la Chisinau, sa avem discuții și inițiative concrete lansate pe marginea acestui subiect.   

În scurta mea intervenție voi face cîteva remarci cu referire la subiectul dat în calitatea mea de membră a Comitetului Director al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, Parteneriat la care Republica Moldova a aderat în Aprilie 2012 și din care astăzi fac parte 63 de Guverne. Mai multe Guverne influente precum cele al SUA, Marea Britanie, au adoptat inițiative naționale privind datele deschise, ca o componentă vitală pentru o guvernare deschisa. 

Aderînd la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisa, Guvernul Republicii Moldova a semnat Declaratia pentru o Guvernare Deschisa și astfel și-a asumat o  serie de angajamente printre care și angajamentul de a face informația despre activitatea guvernului (la toate nivelele) disponibilă cetățenilor.

Prin intermediul acestei Declaratii Guvernul afirmă că “Ne angajăm să intensificam eforturile noastre de a colecta în mod sistematic și de a publica datele privind cheltuielile publice, date ce tin de performanțele pe servicii publice esențiale și activități/inițiative cheie. Ne angajăm să oferim pro-activ informații de mare valoare, inclusiv date brute, în timp util, în formate în care publicul le poate localiza cu ușurință, le poate înțelege și utiliza, precum și în formate care să faciliteze reutilizarea acestora. Ne angajăm să solicităm feedback din partea cetățenilor pentru a identifica informațiile de cea mai mare valoare pentru ei, și să răspundem la acest feedback în cea mai mare măsură posibilă”.

Guvernare Deschisa, Datele deschise, vor deveni parte a agendei de dezvoltare Post-2015 și eforturi considerabile sînt depuse pe acest segment la nivel internațional de mai mulți actori cheie sub egida ONU.  Datele deschise pot aduce schimbari pozitive și produce impact la diferite nivele:

  1. Transparența actului de Guvernare – datele deschise vor permite accesul la informație despre inițiative și programe ale guvernului, despre acțiunile funcționarilor publici, și va permite cetățenilor să influențeze, astfel, activitatea Guvernului (prin solicitare de date, oferire de feedback, etc).
  2. Implicarea cetățenilor în procesele decizionale și sporirea încrederii în Guvern – datele deschise vor produce schimbări mai ales la capitolul frecvența și intensitatea cu care cetățenii se vor implica în procesele decizionale (fie că e vorba de nivel național sau local).
  3. Eficiența și eficacitatea Guvernului  – datele deschise vor permite Guvernelor să reuseasca să implementeze mai multe actiuni cu aceleași resurse, precum și să sporeasca calitatea serviciilor publice.
  4. Colaborare – avînd datele deschise/accesibile tuturor actorilor cheie la masa de discuții sau negocieri, aceasta va contribui la responsabilități împărtășite pentru deciziile luate de toate părțile implicate.  
  5. Creștere economică  – Guvernul ar putea contribui la stimularea creșterii economice prin furnizarea de date brute pentru reutilizare care ar putea spori inovațiile, genera apariția aplicaților noi precum  și genera noi oportunități de afaceri. Aceasta ar putea contribui, de asemenea, la progrese noi în domeniul cercetare și sectorul academic.

Ceea ce ar fi relevant pentru Republica Moldova în perioada următoare (pe lîngă ceea ce este deja stabilit in Planul de Acțini pentru o Guvernare Deschisă pentru 2014) ar fi:

–                      Constituirea unei comunități puternice în domeniul datelor deschise și încurajarea colaborării dintre organizațiile societății civile atît la nivel urban cît și rural;

–                      Includerea conceptului și sarcinii ce ține de deschiderea datelor în agenda autorităților publice locale;

–                      Creșterea cererii pentru date guvernamentale deschise prin intermediul platformelor de schimb de cunoștinte, dezvoltare de capacități, etc.;

–                       Oferire de suport pentru inițiative legate de utilizarea datelor deschise pentru creare de aplicații utile  pentru cetățeni;

–                      Introducerea unui program de dezvoltare de abilitati ce tin de analiza datelor (inclusiv date deschise) cel putin in programa curriculara la nivel de gimnaziu, liceu si colegiu.

Și în final, atît Guvernul cît și societatea civilă au foarte multe de învatat impreună la capitolul date deschise. Iar Agenda pentru o Guvernare Deschisa a Republicii Moldova trebuie să continue să focuseze pe datele deschise în scopul promovării transparenței, responsabilizării sociale, inovației și dezvoltării economice și cel mai important, în scopul promovarii participării active a cetățenilor în procesele decizionale.” 

http://www.privesc.eu/Arhiva/25894/Prezentarea-actiunilor-de-deschidere-a-datelor-guvernamentale–inclusiv-lansarea-versiunii-actualizate-a-portalului-datelor-guvernamentale-deschise-da

De Veronica Crețu (Presedinte, Institutul pentru o Guvernare Deschisa, membra comitetului director al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisa).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Human? *